8-bitové počítače


SHARP

Jedná se o DOS sadu utilit sloužících k přenosu dat mezi PC a 8-bitovým mikropočítačem Sharp MZ-800 pomocí simulace magnetofonového záznamu. Sharp je připojen přes jednoduchou redukci k paralelnímu portu PC. Programy používají změnu frekvence systémových hodin a přesné časování, proto musí být používány pod čistým systémem DOS, nebudou funkční pod systémem Windows. Jedním z využití byla příprava her na videokazetu - emulátorem byl displej PC nastaven do TV videomódu, pomocí povelových BAT souborů byly vysílány jednotlivé hry do zvukového kanálu videorekordéru, do obrazové stopy byl současně nahráván obsah obrazovky PC se stručným popisem a návodem ke hře, vypsaným v běžném textovém režimu. Při použití byl Sharp připojen na výstup zvukové stopy z videa, na obrazovce byla za použití rychlopřevíjení vyhledána požadovaná hra (sledováním obrazu) a následně při běžné rychlosti videa nahrána do Sharpu.

Download programu se zdrojovými texty ASM (50 KB, komentáře v kódu Kamenických)

Download různých textů k SHARP MZ-800 (143 KB)

Download (+doplněk) několika programů pro SHARP pro záznam na videorekorder (1040 KB)


8048

Několik textů pro jednočipový procesor 8048:
- popis procesoru 8048 (instrukce, struktura)
- zárodek programu pro řízení automatické pračky
- návrh programátorů automatické pračky

Download textů (24 KB, kód Kamenických, formát editoru CONTEXT)


BDT

Zlomky různých kódů, vzniklých při používání řídicího minipočítačového systému Robotron - části disassemblovaných řídicích programů terminálů BDT a SSE.

Download kódů (354 KB, kód Kamenických)


CARKOD

CARKOD je adaptor pro snímání čárového kódu. Čtení čárového kódu probíhá pomocí ruční tužkové snímací sondy čárového kódu, vysílající čtecí signál na desku osazenou procesorem Z80, výstup probíhá do terminálu BDT simulací stisků tlačítek terminálu. Součástí je zdrojový text programu snímače, schéma ve formátu OrcCAD a plošný spoj ve formátu Redac Redboard PCB.

Download programu se zdrojovými texty a schématy (179 KB, komentáře v kódu Kamenických)


CPM

Sada programů pro operační systém CP/M (resp. varianta s názvem SCPX). Pozor - kromě emulátoru CPM nespouštět žádné programy z balíku - jsou to programy pro CP/M (tj. v kódu procesoru Z80)!

CPM - nefunkční polotovar simulátoru systému CP/M na PC (včetně zdrojáku pro funkční disassembler CP/M)
DIMA - program CP/M pro výpis obsahu souboru nebo disku v HEX kódu (+disassemblovaný výpis)
INIT - program CP/M pro formátování disket (+disassemblovaný výpis)
K1520 - disassemblovaný výpis operačního systému SCPX (CP/M) mikropočítače K1520 (BDOS, BIOS, CCP, LOADER)
M80 - překladač + linker pro CP/M
SYSP - disassemblovaný výpis programu pro formátování systémových disket systému SCPX

Download programů s výpisy (192 KB, komentáře v kódu Kamenických)

Download emulátoru CP/M pro PC (84 KB)


GENMAC

Generátor zdrojových textů programů CP/M. Zpětný překladač pro operační systém CP/M nebo SCPX. Otevře program typu COM a umožňuje definovat, která část jsou data a která část program, lze doplňovat návěští v programu a komentovat části programu.Pozor, nespouštět na PC, je to program procesoru Z80 pro systém CP/M! Součástí je ukázka zpětného překladu programu DIMA.

Download programu se zdrojovým textem (71 KB)


MAC80

Nedokončený DOS překladač (i když částečně funkční) kódu Z80 pro systém CP/M.

Download programu se zdrojovým textem ASM (46 KB, komentáře v kódu Kamenických)