Disky


CDPLAY 0.97

Kvalitní DOS přehrávač zvukových CD disků. Na rozdíl od jiných přehrávačů umožňuje ovládat CD disky bez jejich zastavení při ukončení nebo spuštění programu. Program umožňuje interaktivní ovládání přehrávání CD - posun po skladbách, posun ukazatele přehrávání atd. Velmi užitečnou funkcí je výpis obsahu disku s časy jednotlivých skladeb. Program byl dlouhou dobu využíván k vytváření seznamů zvukových CD zaznamenaných na videokazetách. K záznamu byl používán videorekordér se Stereo HiFi zvukovou stopou. Zvuk byl nahráván v režimu LP do stereofonní zvukové stopy. Obrazový vstup zůstal nezapojen (při zapojení videosignálu by docházelo k nežádoucí snaze synchronizovat zvuk a obraz). Reprodukce probíhala do běžného stereofonního zesilovače. Zvuk byl takto zaznamenáván ve kvalitě vysoce převyšující kvalitu dřívějších kazetových HiFi magnetofonů, cena záznamového média byla přitom několikanásobně menší (na jednu kazetu E240 se vejde 8 hodin HiFi záznamu). Pomocí programu CDPLAY byl vypisován obsah CD s tím, že program přičetl čas počátku nahrávky CD na videokazetě, stačilo jen dopsat názvy skladeb. Takto byl vytvářen podrobný a přesný seznam skladeb na videokazetě (s rozlišením na sekundy).

Download programu se zdrojovým textem ASM (43 KB, komentáře v kódu Kamenických)


MTMCDAE

Komentovaný disassemblovaný výpis DOS ovladače CD mechanik MITSUMI.

Download výpisu ASM (51 KB, komentáře v kódu Kamenických)


AUTOPARK 1.02

Automatické parkování pevných disků (DOS). Rezidentní program sledující aktivitu pevných disků, pokud po danou dobu není pevný disk používán, jsou hlavy disku zaparkovány do parkovací zóny. Tento program měl význam v době, kdy pevné disky neměly ještě automatické parkování při vypnutí napájení.

Download programu se zdrojovým textem ASM (5 KB, komentáře v kódu Kamenických)


CHSMDISK 1.0

Kontrolní součet disku (DOS). Program prochází zadaný disk po sektorech a počítá jeho kontrolní součet metodou polynomu EDC. Program může vypočítaný kontrolní součet porovnat s předpokládanou hodnotou a nastavit podle výsledku chybový kód povelového souboru.

Download programu se zdrojovým textem ASM (8 KB, komentáře v kódu Kamenických)


CONFMT 1.04

Komentovaný disassemblovaný výpis DOS programu pro rezidentní formátování disket Con->Format.

Download výpisu ASM (114 KB, komentáře v kódu Kamenických)


DISKCHNG 1.10

Test výměny disket (DOS). Program otestuje, zda byla v disketové mechanice vyměněna disketa a podle výsledku nastaví chybový kód povelového souboru.

Download programu se zdrojovým textem ASM (3 KB, komentáře v kódu Kamenických)


DISKFILE 1.11

Souborové kopírování disket (DOS). Program umožňuje kopírovat obsah diskety na jinou disketu, do souboru nebo ze souboru na disketu. Na rozdíl od systémového příkazu pro kopírování disket kopíruje též BOOT sektor včetně sériového čísla diskety.

Download programu se zdrojovým textem ASM (9 KB, komentáře v kódu Kamenických)


DISKLOCK 1.10

Program DISKLOCK je rezidentní program DOS sloužící k uzamykání přístupu k disku. Pomocí kláves lze řídit, zda na diskety a pevné disky je možné provádět zápis, zda jsou chráněny jejich BOOT sektory proti zápisu a zda mají být přístupné pro čtení. Program slouží především jako ochrana proti virům nebo jako ochrana disku při spouštění neznámého programu.

Download programu se zdrojovým textem ASM (7 KB, komentáře v kódu Kamenických)


DISKOFF 1.0

DOS rezidentním programem DISKOFF je možné uzamykat přístup k diskům. Slouží jako ochrana proti přístupu z příkazové řádky. Uzamknutý disk nelze nastavit jako aktivní disk, ale souborový přístup k disku je neomezený.

Download programu se zdrojovým textem ASM (2 KB, komentáře v kódu Kamenických)


FDMEGA 1.0

DOS program FDMEGA slouží jako vtípek - upraví parametry diskety tak, že disketa hlásí mnohem větší velikost než ve skutečnosti má (např. disketa 1,44 MB se může tvářit jako 2,88 MB), skutečná kapacita diskety se přitom však nemění.

Download programu se zdrojovým textem ASM (4 KB, komentáře v kódu Kamenických)


FLIPFLOP 1.0

Program uloží na disketu nový BOOT sektor (DOS). Při startu PC se systém nechá zavést nejdříve z této diskety, její BOOT sektor se nainstaluje jako rezidentní program a zajistí záměnu disketových mechanik A: a B:, takže lze pokračovat v zavádění systému z mechaniky B:.

Download programu se zdrojovým textem ASM (4 KB, komentáře v kódu Kamenických)


FLOPPY 1.20

Rezidentní ovladač disketových mechanik (DOS), který nahradí původní ovladač v BIOS. Předpokládá standardní řadič disketových mechanik kompatibilní s I8272. Rozšiřuje možnosti počítače o formát disket 720 KB pro mechaniky 5 1/4" 1.2 MB.

Download programu se zdrojovým textem ASM (37 KB, komentáře v kódu Kamenických)


FORM 2.0

Program pro formátování disket v DOS s grafickým rozhraním v textovém módu. Podporuje i formát 720 KB u mechanik 5 1/4" 1.2 MB a umožňuje nastavení mnoha parametrů formátování.

Download programu se zdrojovým textem ASM (44 KB, komentáře v kódu Kamenických)


HIGH360K 1.10

Program (DOS) upraví standardní formát diskety 360 KB tak, že zmenší počet položek v ROOT a nastaví 1 sektor na alokační blok - tím dojde jednak k mírnému zvýšení kapacity diskety a jednak k efektivnějšímu ukládání souborů.

Download programu se zdrojovým textem ASM (5 KB, komentáře v kódu Kamenických)


KODDISK 1.10

Rezidentní DOS program sloužící k ochraně dat na disku proti neoprávněnému přístupu. Soubory na disku jsou zakódovány klíčem vygenerovaným ze zadaného hesla a jsou bez instalace programu a zadání správného hesla nečitelné.

Download programu se zdrojovým textem ASM (15 KB, komentáře v kódu Kamenických)


PARK 1.10

Program DOS pro parkování pevných disků.

Download programu se zdrojovým textem ASM (4 KB, komentáře v kódu Kamenických)


RAMD360K

Nedokončený DOS emulátor diskety 360 KB v paměti (RAM disk).

Download programu se zdrojovým textem ASM (17 KB, komentáře v kódu Kamenických)


SAFEDISK 1.0

Program DOS pro zabezpečení disket paritní disketou. Sada několika disket je ochráněna proti poškození vytvořením paritní diskety, kteroukoliv z disket lze v případě poškození nebo chyby vygenerovat ze zbývajících disket sady.

Download programu se zdrojovým textem ASM (36 KB, komentáře v kódu Kamenických)


SPECBOOT

Program DOS pro uložení vlastního BOOT sektoru na disketu (připraven formát 360 KB).

Download programu se zdrojovým textem ASM (2 KB, komentáře v kódu Kamenických)


UNPARK 1.0

Rezidentní DOS program zajišťující automatické odparkovávání pevných disků (periodickým přístupem na disky) v případě, že neustálé automatické parkování a odparkování disků zpomaluje práci s počítačem.

Download programu se zdrojovým textem ASM (3 KB, komentáře v kódu Kamenických)


VDISK

Disassemblovaný DOS ovladač EPC RAM disku VDISK.SYS.

Download disassemblovaného výpisu ASM (27 KB, komentáře v kódu Kamenických)


WPROT 1.0

Rezidentní DOS program sloužící k ochraně zvolené části disku před zápisem.

Download programu se zdrojovým textem ASM (10 KB, komentáře v kódu Kamenických)


XFORM 1.0

Rezidentní DOS program pro formátování disket. Podporuje skutečně velké množství volitelných parametrů a formátů disket (včetně nestandardních se zvýšeným formátem, např. diskety 1.44 MB na kapacitu 1.68 MB).

Download programu se zdrojovým textem ASM (105 KB, komentáře v kódu Kamenických)