Displej


A7150CS

DOS instalátor českých dvoubodových fontů do CGA displeje počítače Robotron A 7150.

Download programu se zdrojovým textem ASM (9 KB, komentáře v kódu Kamenických)


ANSI

Částečně disassemblovaný DOS ovladač displeje ANSI.SYS.

Download disassemblovaného výpisu ASM (138 KB, komentáře v kódu Kamenických)


BICOMCS

Národní fonty pro notebook BICOM B260i v kódu Kamenických, Latin 2 a KOI 8.

Download fontů se zdrojovým textem ASM (40 KB, komentáře v kódu Kamenických)


BRAILLE

Rezidentní DOS fonty pro displeje EGA/VGA používající Brailleovo (tj. slepecké) písmo. Původně byl tento program zamýšlen jako aprílový vtip - "fonty pro uživatele PC se slabším zrakem" - ale později našel skutečné uplatnění u slepeckých hmatových displejů.

Download programu se zdrojovým textem ASM (5 KB, komentáře v kódu Kamenických)


CGACSKAM

Zdrojový text nedokončeného rezidentního DOS ovladače českých fontů (v kódu Kamenických) pro displeje CGA - většina CGA displejů nepodporuje předefinování fontů.

Download zdrojového textu ASM (5 KB, komentáře v kódu Kamenických)


DARK 1.10

Rezidentní DOS stmívač pro displeje EGA, VGA, CGA a Hercules. Podporuje pouze textový mód displejů.

Download programu se zdrojovým textem ASM (4 KB, komentáře v kódu Kamenických)


DARKER 1.0

Jiná verze rezidentního DOS stmívače pro displeje EGA, VGA, CGA a Hercules. Podporuje pouze textový mód displejů. Displej pouze zčerná, program proto nevyžaduje úschovu obsahu obrazovky a tím zabírá méně paměti než stmívač DARK.

Download programu se zdrojovým textem ASM (9 KB, komentáře v kódu Kamenických)


DARKHERC 1.0

Rezidentní DOS stmívač displeje Hercules. Podporuje textový i grafický mód displeje.

Download programu se zdrojovým textem ASM (9 KB, komentáře v kódu Kamenických)


DETCARD 1.0

Program DOS pro detekci videokarty. Vrací návratový kód pro povelový soubor s rozlišením CGA, EGA, VGA a Hercules. Vhodné pro instalační povelové soubory.

Download programu se zdrojovým textem ASM (4 KB, komentáře v kódu Kamenických)


DETCARD 2

Zárodek nové verze DOS programu pro detekci videokarty s detekcí SuperVGA videokarty s rozhraním VESA.

Download programu se zdrojovým textem ASM (18 KB, komentáře v kódu Kamenických)


EGAAZBUK 1.0

Azbuka pro displeje EGA/VGA (rezidentní DOS program).

Download programu se zdrojovým textem ASM (10 KB, komentáře v kódu Kamenických)


EGABGI

Disassemblovaná část ovladače EGAVGA.BGI od Borlandu.

Download disassemblovaného výpisu ASM (34 KB, komentáře v kódu Kamenických)


EGACSKAM

Rezidentní DOS ovladač národních fontů pro displeje EGA a VGA v kódu Kamenických (předverze před ovladačem EGACS).

Download programu se zdrojovým textem ASM (13 KB, komentáře v kódu Kamenických)


EGACSLAT

Rezidentní DOS ovladač národních fontů pro displeje EGA a VGA v kódu Latin 2 (předverze před ovladačem EGACS).

Download programu se zdrojovým textem ASM (14 KB, komentáře v kódu Kamenických)


EGACS 2.10

Rezidentní DOS ovladač národních fontů pro displeje EGA a VGA, textové i grafické módy ve všech hustotách řádkování, kód Kamenických, Latin 2 a IBM. Oproti následující vyšší verzi EGACS 3.30 podporuje grafické módy a nepoužívá přímý přístup na porty videokarty (používá BIOS služby), takže může fungovat i v problémových případech (např. v prostředí Windows), ovšem za cenu vyšších nároků na paměť (asi 7 KB).

Download programu se zdrojovým textem ASM (13 KB, komentáře v kódu Kamenických)


EGACSMIN 2.42

Minimalizovaná verze rezidentního DOS ovladače národních fontů pro displeje EGA a VGA v kódu Kamenických, Latin 2, KOI 8 a IBM. Podporuje pouze textové videomódy. Používá standardní fonty grafické karty, používá přímý přístup k registrům videokarty a v paměti zabírá 1 KB. Spojením této verze (minimální nároky na paměť) s EGACS 2.10 (větší komfort) vznikla verze EGACS 3.x.

Download programu se zdrojovým textem ASM (12 KB, komentáře v kódu Kamenických)


EGACS 3.30

Nová verze rezidentního DOS ovladače národních fontů pro displeje EGA, VGA, CD-VGA a Super-VGA. Oproti předešlé verzi EGACS 2.10 byla odstraněna podpora grafických videomódů. Podporuje všechny hustoty řádkování displeje, kódování Kamenických, Latni 2, IBM, KOI 8, Windows a ISO 8859/2. Hlavní předností jsou minimální nároky na paměť. Využívá standardních fontů videokarty (z nichž generuje národní znaky) a přímý přístup na porty videokarty, v paměti proto zabírá pouze 1 KB. Nevýhodou je kompatibilita, nefunguje v prostředí Windows.

Download programu se zdrojovým textem ASM (15 KB, komentáře v kódu Kamenických)


EGACSM 1.10

Mikroverze rezidentního DOS ovladače národních fontů pro displeje EGA a VGA v kódu Kamenických. Hlavním kritériem programu byla minimální velikost. Na disku zabírá 422 bajtů (=1 sektor disku) a v paměti 336 bajtů.

Download programu se zdrojovým textem ASM (4 KB, komentáře v kódu Kamenických)